Wachtdienst

Apotheek van wacht: www.apotheek.be of 0903 99 000 (1,5 €/minuut, verplicht tussen 22u en 9u)

Opgelet! Maak geen misbruik van deze wachtdienst, deze is ENKEL bedoeld om te beantwoorden aan dringende medische behoeften en zorgen die NIET kunnen worden uitgesteld tot de dag nadien.

Voor elke prestatie gedurende de wachtdiensturen mag uw apotheker een wettelijk bepaald wachtdiensthonorarium aanrekenen die bij wet zijn vastgelegd en ten laste zijn van de patient. Wanneer het gaat om een dringend terugbetaald geneesmiddel dat door de arts is voorgeschreven, dan wordt dit honorarium volledig door de ziekteverzekering gedekt.

Police 101
Ambulance 112
Brandweer 112
Antigifcentrum 070 24 52 45
Télé-onthaal 106
Wachtdienst huisartsen 02 201 22 22
Tandheelkundige wachtdienst 02 426 10 26
Zelfmoordlijn 1813
S.O.S. Jongeren 078 15 10 20
Druglijn 02 512 90 20
Anonieme alcoholisten 03 239 14 15
Dierenarts van wacht 090469005
Child focus 116 000